Har du spørsmål eller er interessert i bildene?

Kunstneren er lokalisert i Vestby - skal bilder sendes vil frakt komme i tillegg til oppgitt pris.
Detaljer rundt dette avklares direkte.Kontakt meg